Dlaczego my ?

Każdemu Klientowi zapewniamy

BEZPŁATNA I STAŁA OPIEKA DORADCY PODATKOWEGO

W każdym momencie, Klient może skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z doradcą podatkowym, w celu omówienia wątpliwości podatkowych i uzyskania ich rozstrzygnięcia.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Informacje powierzone nam przez Klientów objęte są ustawowo chronioną tajemnicą zawodową doradcy podatkowego. W przypadku wystąpienia z żądaniem dostępu do tych danych przez np. komornika sądowego, Biuro AWES odmawia ich ujawnienia.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Biuro AWES posiada odnawianą corocznie polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych/rachunkowych.

WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW

W każdy miesiącu weryfikujemy, czy kontrahenci naszych Klientów posiadają status czynnych podatników VAT.

PEŁNY ZAKRES OBSŁUGI

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje wszystkie obszary związane z prowadzeniem księgowości i spraw kadrowo-płacowych.

PROWADZENIE SPRAW KLIENTA PRZEZ OKREŚLONY ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Sprawami Klienta zajmują się ci sami, wykwalifikowani pracownicy Biura, tym samym Klientowi gwarantujemy kontakt z osobami znającymi specyfikę jego działalności i branży.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH KLIENTA

Dokumenty Klientów w każdym miesiącu weryfikujemy zarówno w zakresie rachunkowo-księgowym, jak i pod kątem optymalizacji podatkowej.

Cennik

Nie stosujemy ukrytych opłat

Ustalona z Klientem cena za prowadzenie księgowości (kadr i płac) obejmuje pełny zakres obsługi księgowo-podatkowo-pracowniczej, a więc oprócz prowadzenia samych ewidencji księgowych, także takie czynności jak:

 • Konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach podatkowych i przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie: list płac, deklaracji ZUS i ich przekazywanie drogą elektroniczną
 • Wypełnianie i wysyłkę deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • Wysyłkę plików JPK
Oferta Cenowa
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych: od 150 zł
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów: od 180 zł
 • Prowadzenie ksiąg handlowych: od 650 zł
 • Obsługa w zakresie kadr i płac: od 25 zł za pracownika

Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

Odpłatność za usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów do księgowania, liczby pracowników oraz złożoności problemów merytorycznych.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowej wyceny naszej oferty.

Nasz zespół

Ludzie z pasją

Agnieszka Wesoły
Doradca podatkowy (uprawnienia nr 10503), certyfikowany księgowy (uprawnienia nr 29197/02)

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończyła podyplomowe studia o specjalności rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, jak również posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w toku zatrudnienia w Urzędzie Kontroli Skarbowej na stanowisku inspektora kontroli skarbowej oraz na stanowisku dyrektora departamentu audytu w jednej z największych firm konsultingowych w kraju.

Gabriela Kotowicz
Główny specjalista ds. rachunkowości, certyfikowany księgowy (uprawnienia nr 50825/2011)

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizacja rachunkowość. Doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz podatkowych zdobyła w toku wieloletniej pracy w tym zakresie.

Sylwia Bujnowska
Główny specjalista ds. kadr i płac

Posiada wyższe wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing, doświadczenie w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych zdobyła poprzez wieloletnią praktykę w tym zakresie, uzupełnioną specjalistycznymi szkoleniami.

Małgorzata Kozyra
Główny specjalista ds. rachunkowości, certyfikowany księgowy (uprawnienia nr 5010/2004)

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończyła podyplomowe studia o specjalności rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, posiada również bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach głównej księgowej w firmach o różnych profilach działalności.

Anna Rzychoń
Specjalista ds. księgowości

Posiada wyższe wykształcenie zdobyte na dwóch kierunkach magisterskich: finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz filologia polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Elżbieta Pluta
Asystent ds. księgowych

Posiada wykształcenie techniczne, doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowisku rachmistrza w dziale księgowości w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Natalia Guja
Asystent ds. kadr i płac

Posiada dyplom Akademii Rolniczej w Szczecinie, ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Biurze AWES zajmuje się sprawami pracowniczymi i związanymi z ZUS. Uczestniczyła w licznych szkolenia z zakresu prawa pracy.

Adres

ul. Brzozowa 38/6, 40-170 Katowice
około 1 km od Spodka, na granicy dzielnic
Koszutka – Śródmieście – Bogucice

Kontakt

Formularz Kontaktowy

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu otrzymania bezpłatnej wyceny usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wypełnienia formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Księgowo-Podatkowe AWES Agnieszka Wesoły moich danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro Księgowo-Podatkowe AWES Agnieszka Wesoły. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesłania zapytania przy użyciu formularza kontaktowego oraz uzyskania odpowiedzi. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym czasie wycofana.*